MIDTGAARDEN

Behandlingscenter for misbrug og dobbeltdiagnostiserede.


Kontakt os nu

Velkommen til Midtgården


Behandlingscenter for misbrug og dobbeltdiagnostiserede

Stenbrovej 2, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf: 75172080 – fax: 75174680
Mail: post@midtgaarden.dk

 

Midtgården blev stiftet i 1995, og blev siden omorganiseret til en selvejende institution. Samtidig blev personkredsen udvidet til også at omfatte misbrugere med psykiske og/eller psykiatriske problematikker. Dsi Midtgaarden er af Esbjerg kommune godkendt som behandlingscenter for misbrug og psykiatri. Dsi Midtgaarden kan således tilbyde - både ”ordinære” misbrugere (illegale stoffer, medicin, alkohol mv.), men også behandling til dobbeltbelastede misbrugere - en specifik behandling, der sætter fokus på den enkeltes problematik og laver behandlingsplan derefter. Dsi Midtgaarden er en socialøkonomisk institution. Det betyder bla., at hvis der fremkommer økonomisk overskud i forhold til det budgetterede – geninvesteres overskuddet i Midtgaardens fortsatte faglige udvikling mhp. at styrke indsatsen på behandlingssiden.