MIDTGAARDEN

Behandlingscenter for misbrug og dobbeltdiagnostiserede.


Kontakt os nu

Baggrund


DSI Midtgaarden overgik fra at være privatejet til at være en selvejende institution i 2002.

DSI Midtgaarden har en bestyrelse som er sammensat af personer fra erhvervslivet, og som ikke har noget med Midtgården at gøre i det daglige - og ingen økomoniske interesser i driften.
Denne selskabskonstruktion har også dannet grundlag for en gennemgående renovering af både bygninger og inventar.
I de forgangne år er renoveringen nået hele vejen rundt, og Midtgården fremtræder i dag indbydende og harmonisk. Vi mener os dog ikke af den grund på nogen måde færdige med at forbedre de fysiske omgivelser, idet man i bygninger af Midtgårdens størrelse altid kan finde noget at reparere på, og den igangværende renovering vil derfor også munde ud i en langt mere grundig, løbende vedligeholdelse som skal sikre at bygningerne.
Personalegruppen.

Centerleder
Peter Wulff Jørgensen
Socialrådgiveruddannet, utallige misbrugskursusforløb op gennem 80 og 90`erne, flere lederuddannelsesforløb (4 års varighed), neuropsykologisk
grundkursus, coaching mv. Ansat feb. 2008
 
Behandlingsleder
Palle Jensen

2 årig NLP Masterterapeut og CENAPS udd. Ansat december 2002.
Mindfullnes tilbagefalds uddannelse 
Dobbeltdiagnose uddannet med speciale i ACT og hjernes Neuropsykologiske opbygning - speciale i kognitiv adfærdsterapi ved dobbeltdiagnoser. 
Har desuden uddannelse i NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens), Postrologisk akkupunktur ogTankefelt terapi udannet.
 
Rådgivere/behandlere

Poul Rasmussen
 
 
Pia Larsen

Charlotte Dissing


 
Carina L. Madsen


Socialrådgiver,  Kognitiv terapeutisk misbrugsuddannelse, CENAPS udd. Ansat dec. 2007
Udd. i Mindfulness tilbagefaldsforebyggende terapi og mentaliseringsbaseret terapi.
Har desuden uddannelse i NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens), Samt Auruculo uddannelse - Fransk øreakkupunktur.

Grunduddannelse som soc. og sundhedshjælper, Kognitiv terapeutisk misbrugsuudanelse, CENAPS udd. 
NLP practitioner uddannelse. (Igangværende NLP-master uddannelse)
Har desuden uddannelse i NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens). Ansat jan 2005.
Dobbeltdiagnose uddannet med speciale i ACT og hjernes Neuropsykologiske opbygning - speciale i kognitiv adfærdsterapi ved dobbeltdiagnoser.
 

Tidligere handikaphjælper, NLP Practitioner, Problemløsende gruppeterapeut.
Har desuden uddannelse i NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens), Postrologisk akkupunktur ogTankefelt terapi.
Ansat April 2013.


Socialrådgiver, Problemløsende gruppeterapi, Kursus i systemisk og narrativ terapi.  
Sundhedspersonale

Psykiater: Julius Nissen
     
Sygeplejerske: Lone Bryndum      


Psykiater, 30 års psykiatrisk erfaring. Har konsultation med de af Midtgaardens beboere, der har brug for psykiatrisk støtte.  
 
Psykiatrisk sygeplejerske. .Uddannet ifht. dobbeltdiagnose klienter.
Udannet førstehjælpsinstruktør. Diplomudannet i dobbeltfdiagnose, og igangværende master uddannelse. 
           
Nattevagter og pedel

Pedel
Sigurd Andersen
 
 
 
NattevagterHåndværkeruddannet, med CENAPS grundkurser. Ansat i februar 2003.
 

Der er tillige 3 nattevagter ansat, som er til stede og til rådighed for beboererne i aften/ natte-timerne og i week-ender. Nattevagternes funktion er primært af social karakter.
Kok
"Bibi"  
 
Bogholder
Anne-mette Muff
 
Køkken uddannet sørger for mad i balance – og at der altid er et sundt alternativ til ”junkfood”, slik ol. Køkkenet har elitestatus. Ansat i 2 år.

Se kontrolrapprt vedr. køkken her: http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?virk=60219484
 

Ansvarlig for regnskab, og primær kontakt med revisor/revision. Bogholder uddannet, ansat i 2 år.
Aldersfordeling
Medarbejdernes alder er mellem 30 og 63 år.