MIDTGAARDEN

Behandlingscenter for misbrug og dobbeltdiagnostiserede.


Kontakt os nu

Baggrund


DSI Midtgaarden overgik fra at være privatejet til at være en selvejende institution i 2002.

DSI Midtgaarden har en bestyrelse som er sammensat af personer fra erhvervslivet, og som ikke har noget med Midtgården at gøre i det daglige - og ingen økomoniske interesser i driften.
Denne selskabskonstruktion har også dannet grundlag for en gennemgående renovering af både bygninger og inventar.
I de forgangne år er renoveringen nået hele vejen rundt, og Midtgården fremtræder i dag indbydende og harmonisk. Vi mener os dog ikke af den grund på nogen måde færdige med at forbedre de fysiske omgivelser, idet man i bygninger af Midtgårdens størrelse altid kan finde noget at reparere på, og den igangværende renovering vil derfor også munde ud i en langt mere grundig, løbende vedligeholdelse som skal sikre at bygningerne.
Personalegruppen.

Centerleder
Tina Pedersen
Socialrådgiveruddannet. Utallige kurser i Ledelse og misbrugs. Derudover har Tina arbejdet ved Center for Misbrug i Esbjerg, i mere end 15 år. Ansat siden 1. Maj - 2017
 
Behandlingsleder
Palle Jensen

2 årig NLP Masterterapeut og CENAPS udd. Ansat december 2002.
Mindfullnes tilbagefalds uddannelse 
Dobbeltdiagnose uddannet med speciale i ACT og hjernes Neuropsykologiske opbygning - speciale i kognitiv adfærdsterapi ved dobbeltdiagnoser. 
Har desuden uddannelse i NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens), Postrologisk akkupunktur ogTankefelt terapi udannet.
 
Rådgivere/behandlere

Pia Larsen
 
 
Carina L. Madsen

 
 

 

Søren Kruse
 

 

 
 
Justyna L. Kielak

 

 

 

Vivi Skov

 

 
 
 Esben D. Mathiasen
 
 


Grunduddannelse som soc. og sundhedshjælper, Kognitiv terapeutisk misbrugsuudanelse, CENAPS udd. 
NLP practitioner uddannelse. (Igangværende NLP-master uddannelse)
Har desuden uddannelse i NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens). Ansat jan 2005.
Dobbeltdiagnose uddannet med speciale i ACT og hjernes Neuropsykologiske opbygning - speciale i kognitiv adfærdsterapi ved dobbeltdiagnoser.
 


Socialrådgiver, Problemløsende gruppeterapi, Kursus i systemisk og narrativ terapi.  

 

 
Grunduddannelse som Pædagog. Ydereligere uddannet som; Krop og gestalt terapuet, samt tilbagefaldsforebyggende terapi, som han har taget USA. Derudover har han kursuser i den Kognitive metode og NADA. Ansat siden 1. Marts -2017
 

 

Grunduddannelse som socialrådgiver. Yderligere uddannet i Kognitiv terapi og metode. Samt SMART- recovery facilitator.
Ansat siden  12. Dec. 2016

 

Grunduddannelse som Socialrådgiver. Derudover uddannet som kognitv terapeut. Ansat siden 1. Marts 2017 - i barselsvikariat.
 

 

Grunduddannelse som BSc i psykologi, Stud. Cand. Psyh. 4 års erfaring i arbejdet med dobbeltdiagnoser i socialpsykiatrien.
Sundhedspersonale

Psykiater: Julius Nissen
     
Sygeplejerske: Lone Bryndum      


Psykiater, 30 års psykiatrisk erfaring. Har konsultation med de af Midtgaardens beboere, der har brug for psykiatrisk støtte.  
 
Psykiatrisk sygeplejerske. .Uddannet ifht. dobbeltdiagnose klienter.
Udannet førstehjælpsinstruktør. Diplomudannet i dobbeltfdiagnose, og igangværende master uddannelse. 
           
Nattevagter og pedel

Pedel
Sigurd Andersen
 
 
 
NattevagterHåndværkeruddannet, med CENAPS grundkurser. Ansat i februar 2003.
 

Der er tillige 3 nattevagter ansat, som er til stede og til rådighed for beboererne i aften/ natte-timerne og i week-ender. Nattevagternes funktion er primært af social karakter.
Kok
"Bibi"  
 
Bogholder
Malena L. Thomsen
 
Køkken uddannet sørger for mad i balance – og at der altid er et sundt alternativ til ”junkfood”, slik ol. Køkkenet har elitestatus. Ansat i 2 år.

Se kontrolrapprt vedr. køkken her: http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?virk=60219484
 

Ansvarlig for regnskab, og primær kontakt med revisor/revision. Økonomi uddannet. Ansat siden jan. 2017
Aldersfordeling
Medarbejdernes alder er mellem 27 og 56 år.