MIDTGAARDEN

Behandlingscenter for misbrug og dobbeltdiagnostiserede.


Kontakt os nu

Tilbagefaldsforebyggelse og behandling


I den sidste periode af primærbehandlingen gennemgår vore klienter et forløb i forebyggelse af tilbagefald. Forløbet tager udgangspunkt i Gorski’s arbejdshæfte: Tilbagefalds forebyggende rådgivning, og leder beboeren igennem en proces med at identificere personlige advarselstegn, at dissekere disse for at blotlægge de tanke-, følelses- og adfærdsmæssige forløb, som tilsammen udgør den in-effektive livshåndtering som danner grundlag for tilbagefald.

Beboeren hjælpes med at kortlægge interventionspunkter, ligesom mere effektive håndteringsstrategier udarbejdes, og til sidst uarbejdes der en egentlig bedringsplan.

Behandling af tilbagefald foregår i alt væsentligt efter samme principper, selvom arbejdet i enkelte faser er noget mere metodisk.

Ved behandling af tilbagefald er desuden inddraget processer fra arbejdshæftet: Tilbagefalds forebyggende terapi, idet visse af metoderne herfra er effektive til egentlig behandling, men forudsætter at beboeren har oplevet et egentligt tilbagefald.

Et forløb i tilbagefalds forebyggelse varer typisk 6 – 8 uger, og et egentligt behandlingsforløb varer mellem 10 – 12 uger.
Det kan forekomme, at klienter i denne gruppe bliver flyttet ind i bofællesskabet i Esbjerg. Når det forekommer, vil det for beboere der deltager i forebyggelse typisk handle om, at de er så langt i deres primær behandlings forløb, at det vurderes gavnligt for dem, at blive flyttet til en kontekst med flere udfordringer.

For deltagere i gruppen til behandling af tilbagefald vil virkeligheden ofte være, at de hurtigt er i stand til at tilegne sig de nødvendige ressourcer til at begå sig på institution. Samtidig ligger de udfordringer de ikke var i stand til at håndtere oftest ude i den almindelige hverdag, og derfor profiterer de ofte bedst af at blive behandlet mens deres virkelighed i så vid udstrækning som muligt ligner den de slap i forbindelse med tilbagefaldet..